Pater P.M. de Waard s.m.m.

      

Pater P.M. de Waard S.M.M.

       

Deze link  is een opname uit 2019 in Dusseldorf op de dag van de Vrouwe van Alle Volkeren. De moeite waard !

https://youtu.be/6Jn5_aY1vKw

     

Paus Johannes Paulus II

 1961

“Misschien wordt je nog wel eens missionaris in Brazilie waar we binnenkort gaan beginnen!”.

Het was onze Algemeen Overste, Pater C.Heiligers, die op 12 maart 1961 ,minuten vóór onze priesterwijding, mij tegenkwam in het park van ons  grootseminarie van Oirschot en me zei:”Fijn dat je er gekomen bent, de priesterwijding. Misschien wordt je nog weleens missionaris in Brazilië waar onze Provincie nu ook gaat werken; meerdere Braziliaanse bisschoppen hebben een aanvraag bij ons ingediend”!

Het waren profetische woorden. Want in 1966 begon ons Montfortaans missiewerk in Brazilië!

Dan de stem van Mgr.Bekkers:
” Dierbare vaders en moeders, proficiat!”.
In het tuintje van uw gezin kon een priesterroeping gedijen.

Tot de wijdelingen zei hij :”Jullie leven wordt nu een avontuur met Christus.Ga op weg met Hem !”.

Na 57 jaar(2018) avontuur met Christus ,waarvan inderdaad 50 jaar in Brazilie en slechts 7 jaar in Nederland en Duitsland,kan ik alleen maar erg dankbaar zijn.

Zalving v.d handen

1e Mis in Oirschot 

 

1e Mis Egmond aan Zee.      

       

    

Voor eigen video over De Vrouwe van alle Volkeren zie eigen Pagina

Atibaia Brazilie

         

        

        

http://www.iparoquia.com/paroquia/videos.php?id=ygTM

https://www.de-vrouwe.info/

De bouw begonnen,in 2003 werd het terrein bouwrijp gemaakt. 31 mei 2004 legde bisschop Mgr. Bruno Gamberini de zgn. 1e grondsteen . 22 September 2013 zal de kerk geconsacreerd worden.

Onder het blauwe dak (490 vierkante meter) liggen:
De parochiezaal, de keuken, de toiletten, de zaaltjes voor catechese, jeugdwerk, gezondheidszorg en sociale assistentie.
Nov 2005

Maria.De Vrouwe van Alle Volkeren.

Mgr.Bomer z.g. en Mgr.Punt gaven in 1996 de Publieke verering van Maria onder deze naam vrij.
De toenmalige diocesane bisschop Mgr. Bruna Gamberini (waarin ATIBAIA ligt) verheugde zich over de verklaring van Mgr.Punt in 2002 die de bovennatuurlijke oorsprong er van erkende.

In 2003 zei Mgr.Gamberini:
Ik wens in mijn bisdom een bedevaartskerk voor de Vrouwe van alle Volkeren.De titel vind ik zeer juist en aantrekkelijk.
Met een bevriende architect ga ik het project ontwerpen .Ik wens de kerk in ATIBAIA, en U pater Pedro ,vraag ik om de nodige financien .

Bouw van het de kerk van :”Parochie Heiligdom De Vrouwe van alle Volkeren “.
In september 2003 begonnen de bouwactiviteiten .
In mei 2004 legde de bisschop de eerste steen onder de plaats van het toekomstige priesterkoor.

De kerk is 67 meter lang en goed 30 meter breed.
De kerk biedt plaats voor een paar honderd mensen. zie de foto’s.
Er zijn 14 luchters in geplaatst met ledverlichting.
Naast de kerk is een beveiligde parkeerplaats voor 20 auto’s
Het terrein is voor 70% ommuurd.
Voor in de kerk rechts hangt het schilderij van de Vrouwe.
Er naast is de gebedstekst aangebracht in fraaie letters.
Links van de hoofdingang staat een levensgroot bronzen beeld .
Maria staat op de wereldbol waaromheen tientallen schaapjes, symbool van de volkeren .In het hekwerk om het beeld kan met bloemen en plantjes invoegen.
4 Schijnwerpers aan de voet verlichten het beeld.
Dan komt er uit beide handen 3 lichtende stralen:Vader, Zoon en H.Geest bieden ons door maria Genade, Verlossing en Vrede aan.
De stralen vallen op de schaapjes .
Een mooie stolp overkoepelt het geheel .

Een deel van het gebouw bevat leslokalen, zalen voor bijeenkomsten, toiletten, keuken etc.

            

           

        

      

De laatste zondag van mei vieren we het feest van de patrones: De Vrouwe van Alle Volkeren.
De bisschhop bezoekt dan onze gemeenschap , viert de H.Eucharistie , begroet alle kerkgangers na afloop.
( 500). Hij deelt ons middag of avondmaal, waarop elk jaar een bepaalde groep medewerkers uitgenodigd worden;dit jaar was dat de equipe die de kerk schoon maakt op woensdagavond., een twaalftal mensen.